Jak wiedza pracowników może blokować rozwój organizacji?

Autor: Paweł Fortuna

Jeśli próbowałeś kiedyś wprowadzić jakąś istotną zmianę w organizacji to wiesz, że nie jest ważne to, że rozwiązanie, które proponujesz jest dobre, wielokrotnie testowane i pozytywnie wpłynie na wynik finansowy firmy, ważniejsze jest twoja zdolność przekonania do niego doświadczonych pracowników-specjalistów. Badania prowadzone na gruncie psychologii perswazji dostarczają dowodów na to, że...

więcej

Ukryte cele szkolenia

Autor: Paweł Fortuna

Gdy mówimy o celach szkolenia chodzi nam o określenie tego, czego mają nauczyć się uczestnicy. Często tak rozumiane cele bywają mylone z osobistymi dążeniami osoby prowadzącej szkolenie, jego uczestników lub kadry kierowniczej. Dążenia te określam mianem "ukrytych celów szkolenia". Zazwyczaj są one niejawne nie tylko dlatego, że nikt ich nie wyraża explicite, lecz dlatego, że są po prostu nieuświadomione. Nieświadome nie oznacza jednak nieważne.

więcej

Yeti w twojej firmie

Autor: Paweł Fortuna

Jest znane przede wszystkim z tego, że jest znane. Próby ustalenia kompetencji, zadań i obowiązków, realnych zasług są dość trudne. Wielu się poddaje i uznaje Yeti za coś na kształt wyrostka robaczkowego organizacji. Nie wiadomo po co, ale jest – czasem nawet przez całe życie.

więcej

Poczucie humoru jako kompetencja biznesowa

Autor: Paweł Fortuna; Małgorzata Torój

Choć tytuł nasuwa skojarzenia związane raczej z żartami i frywolnością, artykuł traktuje o źródłach dojrzałości pracowników i podstawach ich wewnętrznej siły. Oczywiście dostrzegamy wartość skutecznego rozbawienia nadąsanej szefowej serią dowcipów, czy też dokonanej w podobny sposób zmiany nastawienia klienta. Dotykamy jednak problemu bardziej podstawowego. Interesuje nas faktyczne znaczenie potencjału, który tkwi w każdym z nas, ujawniającego się zdolnością do spojrzenia z dystansu na otoczenie i na samych siebie, jako aktorów spektaklu, w którym bierzemy udział.

 

więcej

Żonglowanie w biznesie

Autor: Mirosław Urban; Paweł Fortuna

Masz wrażenie, że Ty albo Twój zespół nie pracuje tak jak powinien? Nie wiesz jakie są tego przyczyny? To zaskakujące, ale trening żonglowania pomaga rozwikłać tę i inne zagadki. Nic nieznaczące, „cyrkowe” ćwiczenie staje się nagle doskonałym zadaniem diagnostycznym, podobnie, jak układanki w teście IQ pozwalają wyciągać wnioski na temat zdolności do analizy i syntezy. W ciągu kilkunastu minut każdy dostrzeże jak silne jest u niego dążenie do osiągnięcia sukcesu, czy wymaga zewnętrznej motywacji, jak przeżywa rozczarowanie, czy potrafi współpracować z innymi, czy jest otwarty na ofertę wsparcia, czy potrafi cieszyć się z sukcesów, jak się relaksuje itd.

 

więcej

Psychologia uczenia się na bazie własnych doświadczeń. Techniki oparte na Analogical Enconding

Autor: Paweł Fortuna; Dominik Wieczorek

Ekspert to osoba, która popełniła wszystkie możliwe błędy w swojej specjalności – mówi znane powiedzenie. Znawcy problemu wyliczają, że aby osiągnąć biegłość w jakiejś dziedzinie, należy jej poświęcić około dziesięciu lat pracy, tysiące godzin nauki i poznać 50 tysięcy różnych przykładów z nią związanych. Czy można ten proces przyspieszyć? Tak, z pomocą psychologii.

więcej

MEANDRY SAMOROZWOJU: MIĘDZY PSYCHOBIZNESEM A PSYCHOLOGIĄ BIZNESU

Autor: Paweł Fortuna

Celem artykułu jest analiza zjawiska psychobiznesu i jego znaczenia dla samorozwoju, głównie w obszarze zagadnień tradycyjnie rozpatrywanych w ramach psychologii biznesu. Uwaga została skoncentrowana na czynnikach stymulujących rozwój psychobiznesu: ideały promowane w społeczeństwie osiągnięć, wiara w tajemniczy wpływ, mała wiedza dotycząca specyfiki pracy psychologów, promocja psychobiznesu. Oprócz tego podano wskazówki umożliwiające identyfikowanie oddziaływań o charakterze destruktywnym: pseudonaukowość, doktrynerstwo oraz brak właściwych kwalifikacji „ekspertów”. W podsumowaniu zwrócono uwagę na rolę specjalistów i osób poszukujących wsparcia dla kształtowania właściwej kultury korzystania z wiedzy.

więcej