O nas

  F O R T U N A  &  F O R T U N A    P S Y C H O L O G I A  D L A  B I Z N E S U 

dr PAWEŁ FORTUNA

Psycholog, mentor, power speaker i trener biznesu z 20-letnim doświadczeniem. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego i w Instytucie Psychologii KUL - opiekun I edycji Psychologii biznesu i przedsiębiorczości.
Autor i współautor dziesięciu książek, w tym „Pozytywnej psychologii porażki” wyróżnionej Nagrodą Teofrasta za najlepszą, psychologiczną książkę popularnonaukową oraz dwóch podręczników nagrodzonych przez Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu. Współpracuje z Wydawnictwem Naukowym PWN i Gdańskim Wydawnictwem Psychologicznym. Prowadzi pionierskie badania z zakresu wywierania wpływu oraz uczenia się na bazie doświadczeń. Autor licznych strategii negocjacyjnych i perswazyjnych (m.in. rokowania prywatyzacyjne). Propagator białej perswazji i jej praktycznej aplikacji: Sprzedaży bez sprzedawania. Współtwórca Szkoły dla Trenerów w Lublinie, członek honorowy Europejskiego Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów.
Inicjator i organizator ogólnopolskich konferencji: Aktualia oraz Ludzka Twarz Biznesu. Członek ZAiKS, autor tekstów i kompozytor. Twórca muzyki filmowej i ilustracyjnej.

 

RENATA FORTUNA

Project manager, specjalista public relations, posiada praktykę w działalności reklamowej i marketingowej, zarówno w zakresie kreowania wizerunku osób publicznych, jak i tworzenia strategii promocyjnych. Doradca w zakresie PR, etykiety biznesu i kreowania wizerunku. Koordynator wszystkich projektów szkoleniowych i konsultingowych realizowanych w ramach Fortuna & Fortuna. Posiada doświadczenie w zakresie opracowywania koncepcji i realizacji projektów szkoleniowych i konsultingowych dla firm z branży telekomunikacyjnej, IT, przemysłowej, energetycznej, FMCG, DIY, etc.

dr MAŁGORZATA TORÓJ

Doktor psychologii, trener i coach. Energia, wrażliwość i rozumienie ludzi. W praktyce konsultingowej pojawia się tam, gdzie potrzebne jest wsparcie procesów zmian i osiągnięcie porozumienia pomiędzy pracownikami różnych szczebli i departamentów. Preferuje pracę na konkretnym problemie, a jej siłą jest uczenie stosownego w danej sytuacji sposobu wyrażania swoich potrzeb i oczekiwań. Jest wzorem tego jak należy słuchać innych, okazywać szacunek i empatię. Rozprawa doktorska pisana nt. emocji i poznania. Pracownik naukowy Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL JPII, realizuje badania eksperymentalne z zakresu psychologii emocji, komunikacji i wyobraźni. Stypendium w Katholieke Universiteit Leuven (Belgia). Realizuje granty badawcze przyznane przez Biuro Badań i Analiz Programowych Telewizji Polskiej SA i Komitet Badań Naukowych (m.in. badania rozumienia wiadomości telewizyjnych TVP). Ponad dziesięć lat doświadczenia w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Ukończyła kursy: Analiza transakcyjna, „Career manager”, „T4T – Training For Trainers”. Współpraca m.in. z: TVN24, Radio Lublin, Koncern Energetyczny EnergiaPro, Mobile Phone, Polkomte (Plus), PGNiG, Stocka Polska, Nutricia, Adamed, Lubelska Fundacja Rozwoju, Fundacja Regionalnych Inicjatyw, Fundacja na rzecz Rozwoju, Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych, OIC, Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji. Autor kilkunastu publikacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących psychologii komunikacji i emocji. Współautor kilku tomów serii książek o szkoleniach pisanych na zlecenie Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego (patrz: Projekty specjalne).

MIROSŁAW URBAN

Psycholog, doradca zawodowy, trener, współpracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Twórca autorskiego programu Juggling Inspiration, wykorzystującego metaforę żonglowania w biznesie i edukacji, polegającego na połączeniu wiedzy psychologicznej z nabywaniem umiejętności. Specjalista od niestandardowych technik szkoleniowych, wykorzystywanych w ramach różnorodnych tematów szkoleń. Tworzy oryginalne metody rozwoju osobistego, uczestnikom szkoleń pozwala odkrywać siłę psychiczną i osiągać cele drogą rozwoju własnych predyspozycji i umiejętności. Współpracował m. in. z Dr Irena Eris, Polkomtel S.A., Commercial Union, PKN Orlen S.A., Dalkia Poznań. Autor przygotowywanej publikacji Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego: „Niekonwencjonalne techniki szkoleniowe” (w ramach przygotowywanej serii 10 książek o szkoleniach). Autor artykułów: „Żonglowanie w biznesie” (www.nf.pl), „Żonglowanie sprzyja mózgowi” (Charaktery, 05/2005), „Żonglowanie jako metoda wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych” (Klanza w czasie wolnym, 1/2005), „Żonglowanie” (Trening umiejętności poznawczych, Klanza, 2004).

 

MAGDALENA GOŁAWSKA-CRUZ

Trener biznesu z kilkunastoletnim doświadczeniem, specjalista technik mowy i emisji głosu, logopeda, doradca, coach. Absolwentka Wydziału Humanistycznego oraz Podyplomowych Studiów Emisji Głosu na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Studium Głosu i Wymowy, Retoryki praktycznej i krytyki PAN, Szkoły Trenerów Biznesu, Podyplomowego Studium Coachingu. Członek Pacific Voice & Speech Foundation/San Francisco, stale współpracująca z prof. Krzysztofem Izdebskim specjalistą zaburzeń i psychologii głosu z Uniwersytetu Stanforda. Specjalizuje się w szkoleniach i treningach indywidualnych dla kadry zarządzającej i menedżerskiej organizacji biznesowych, rzeczników prasowych, dziennikarzy, prezenterów, innych osób, które pracują głosem i występują publicznie. Prowadzi szkolenia dotyczące: wystąpień publicznych i autoprezentacji, technik mowy, emisji głosu, pracy z oddechem i głosem, radzenia sobie ze stresem oraz komunikacji interpersonalnej. Jej pasją jest słowo. Wykładowca akademicki. 

AGNIESZKA WIŚNIAK

Psycholog biznesu i filolog, humanistka, trener z kilkunastoletnim doświadczeniem; specjalizuje się w szkoleniach miękkich z zakresu rozwijania umiejętności interpersonalnych, w tym komunikacji, budowania relacji, rozwiązywania konfliktów, asertywności, a także etykiety zawodowej, obsługi klienta, sprzedaży. Doradca, realizuje projekty z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi związane z diagnozą kompetencyjną, w tym AC/DC, oceną 3600, tworzeniem systemów motywacyjnych, organizacją audytów oraz wsparcia procesów rekrutacyjnych. Akredytowany coach ACC International Coach Federation. Psychoterapeuta (pracuje według paradygmatu psychologii integracyjnej) i mediator rekomendujący mediacje jako doskonałą formę dialogu i rozwiązywania problemów w sytuacjach konfliktu (mediacje sądowe, pozasądowe cywilne (rodzinne, pracownicze, gospodarcze) oraz karne). Wykładowca akademicki.

 

PRZEMYSŁAW NIERUCHALSKI

Psycholog, specjalista HR, trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem, doradca. Konsultant w dziedzinie zarządzania przez cele, skuteczności i efektywności (w tym stosowaniu efektywnych narzędzi zarządzania), perswazji, organizacji pracy własnej i zarządzanie sobą w czasie. Prowadzi szkoleniach z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i organizacji zespołu, rozwiązywania konfliktów, umiejętności współpracy. Specjalizuje się w zarządzaniu kompetencjami oraz ośrodkami ocen i rozwoju, w zakresie Development Center/Assessment Center, audytu organizacji za pomocą metody Human Performance Improvement (przeprowadza badania dotyczące barier efektywności pracowników przedsiębiorstw z wykorzystaniem narzędzi HPI). Stale rozwija się i podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w wielu projektach rozwojowych. Dodatkowe doświadczenia zdobywał także jako: Recruitment Consultant w jednej z firm poza granicami Polski, jako analityk firm konsultingowych (analizował systemy zarządzania w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych oraz tworzył i wdrażał narzędzia oparte o model MBO, mające na celu poprawę organizacji pracy, optymalizację kosztów, a także podniesienie zysków). 

BARTOSZ LIBERSKI

Jako trener biznesu realizuje miękkie szkolenia biznesowe dla różnych grup i szczebli zawodowych, w tym kadry menedżerskiej i specjalistów. Specjalizuje się w szkoleniach menedżerskich – rozwojowych, prowadzi warsztaty z wystąpień publicznych, komunikacji i rozwiazywania konfliktów, motywowania, obsługi klienta oraz sprzedażowe. Posiada specjalizację Train the Trainers oraz Competent Leader. Twórca autorskich programów szkoleniowych z obszaru radzenia sobie z odwlekaniem (prokrastynacją). Jako coach, doradca uczestniczy w odkrywaniu potencjału oraz aplikacji odkrytego potencjału w ramach działań zawodowych. Uważa, że w każdym drzemią możliwości większe niż podlegające samodzielnej ocenie. Autor publikacji z obszaru coachingu, prokrastynacji i wystąpień publicznych oraz webinariów dostępnych w postaci e-booków, za pośrednictwem YouTube oraz na portalach branżowych. Interesuje się także psychologią kryminalną, w tym profilowaniem. 

ANNA HELMICH-ZGODA

Psycholog biznesu (specjalność psychologia zarządzania), doświadczony trener, coach ICF, mediator, asesor Assesment Centre i Development Centre. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów szkoleniowych wspierających w rozwoju kadrę menedżerską średniego i wyższego szczebla, specjalistów mających bezpośrednie kontakty z klientami. Realizuje szkolenia w zakresie miękkich aspektów zarządzania, obsługi klienta i sprzedaży, komunikacji, wywierania wpływu, wystąpień publicznych i pracy głosem, rozwiązywania konfliktów i mediacji, z zakresu diagnozy kompetencji z wykorzystaniem metody Assessment/Development Centre, warsztaty i turnieje integracyjne (out-door, in-door). Doradca w zakresie opracowania i wdrażania narzędzi HR, (opisy stanowisk, modele kompetencyjne, systemy ocen, projektowanie i prowadzenie procesów diagnozy kompetencji metodą Assessment Centre/ Development Centre). Wykładowca, muzyk (absolwentka sztuki w dziedzinie wokalistyki klasycznej AM). 

PRZEMYSŁAW BUKSIŃSKI

Aktor, performer, trener technik improwizacji. Od wielu lat zajmuje się technikami treningu aktorskiego (Bogusław Schaeffer, Katt Koppet) oraz metodą improwizacji scenicznej, prowadząc warsztaty i szkolenia, w tym treningi i power show dla biznesu. Założyciel EPIcentrum Technik Teatralnych (Eksperyment Play Improv) programu opartego na technikach teatru improv skierowanego do zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji komunikacyjnych. Aktor Sceny Prapremier InVitro, Kompanii Teatr, Teatru H. Ch. Andersena; współpracował z Teatrem Centralnym, neTTheatre Pawła Passiniego, Teatrem Provisorium i Kompanią Teatr, Teatrem Lalka w Warszawie, Teatrem Pinokio w Łodzi, Teatrem im. Łesia Kurbasa we Lwowie, Teatrem Groteska w Krakowie. Twórca i moderator grupy „No Potatoes”. Dodatkowe specjalizacje: Techniki Labana, Storytelling, Long Forms Improv - prowadzone przez Mikea Hughesa; Kompozycja scen - prowadzone przez Collina Muncha; Master Class, Studium Scen w Berlinie – Warsztat aktorski z Larym Mossem; Techniki i metody improwizacji scenicznej z Mikem Hughesem i Arkadiuszem Ziętkiem; Warsztaty dla monodramistów (J.Peszek), Techniki aktorskie dla aktorów instrumentalnych B.Schaeffera. Twórca realizujący autorskie programy:TV „Kłótnik Lubelski” Improwizowany Magazyn Kłótni Konstruktywnej na żywo; radio „Poranny Perłowy Przegląd Prasy” na żywo; Letnia Scena Improv -„Legendy Dawnego Miasta”; „W Nowym Kinie” - projekt długich form improwizacji scenicznej. Konferansjer, juror licznych przeglądów kabaretowych i teatralnych. Laureat wielu nagród, wykładowca akademicki.