Motywacja osiągnięć

Dla kogo?

Dla wszystkich pracowników potrzebujących odnowienia sił witalnych

W jakim celu?

„Motywacja osiągnięć” jest energetycznym i radosnym warsztatem dedykowanym wszystkim tym pracownikom, którzy powinni unikać rutyny, zachować świeżość spojrzenia i plastyczność w stylu działania. Warsztat jest zastrzykiem energii i entuzjazmu, ponieważ każdy z uczestników wielokrotnie przeżywa sukces, doskonale się bawi i przede wszystkim uświadamia sobie, że nie wykorzystał jeszcze wszystkich potencjałów i wciąż jest zdolny do rozwoju.

W jaki sposób?

„Motywację osiągnięć” realizujemy w kooperacji z konsultantami firmy Inspi – specjalizującej się w stosowaniu metafory żonglowania w biznesie.

Ile czasu?

16 godzin

Zarządzanie czasem

Dla kogo?

Dla tych co w pośpiechu, chaosie i niedoczasie

W jakim celu?

W intencji autorów szkolenie jest rzetelnym spotkaniem o solidnej podbudowie merytorycznej, które pozwala poznać lub utrwalić sobie klasyczne techniki zarządzania czasem pracy.

W jaki sposób?

Każdy uczestnik poznaje i ćwiczy techniki ustalania celów, planowania i organizacji oraz realizacji planów. Szczególną uwagę przywiązuje się do „pożeraczy” czasu pracy i sposobów ich eliminowania.

Ile czasu?

16 godz.

Asertywność

Dla kogo?

Dla tych, którzy zbyt łatwo wpuszczają innych na swoje terytorium i nie mają śmiałości upomnieć się o swoje prawa.

W jakim celu?

Zajęcia mają dwa cele: (1) przełożenie wiedzy teoretycznej dotyczącej asertywności na umiejętności stosowane w praktyce oraz (2) pobudzenie uczestników do działania w takim stopniu aby sami współtworzyli zajęcia, ucząc się od siebie nawzajem.

W jaki sposób?

Umiejętności przydatne w realnych sytuacjach uczestnicy zajęć nabywają w trakcie ćwiczeń dydaktycznych: od studium przypadku po psychodramę i inne zabawy edukacyjne. Nasycenie zajęć ćwiczeniami nadaje im charakter warsztatów dając jednocześnie pewność, że wiedza teoretyczna zostanie zastosowana w kontrolowanych a przez to bezpiecznych warunkach.

Ile czasu?

Żonglowanie w biznesie

Dla kogo?

Dla wszystkich, którzy chcą się szybko nauczyć czego niezwykłego, doświadczyć nowej pasji i możliwości przekraczania własnych granic.

W jakim celu?

Mówiąc najkrócej celem jest relaks, wspaniała zabawa i zrozumienie znaczenia zmiany w życiu.

W jaki sposób?

Tyle zabaw ile rekwizytów i pomysłów Uczestników. Doświadczenie pokazuje, że wiadomo od jakiego ćwiczenia zaczynamy, ale nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć co będziemy robili pod koniec. Ta tajemnica jest bardzo pociągająca.

Ile czasu?

8 lub 16 godz.