Mowa ciała w biznesie

Dla kogo?

Pracownicy, którzy muszą wykazać się umiejętnością efektywnej komunikacji.

W jakim celu?

Nabycie umiejętności dostrzegania subtelnych sygnałów niewerbalnych: ruchy gałek ocznych, reakcje mimiczne, gesty rąk i nóg, ubiór, postawa ciała, dystans fizyczny.

W jaki sposób?

Spotkanie warsztatowe połączone m.in. z obserwacją - analizą case studys - ćwiczeniami realizowanymi z kamerą

Ile czasu?

Sugerowany czas trwania - 2 dni (16 godz.)

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Dla kogo?

Menedżerowie, pracownicy pionu operacyjnego i administracji.

W jakim celu?

Nabycie wprawy w stosowaniu technik retorycznych i perswazyjnych w kontakcie z dużą grupą odbiorców.

W jaki sposób?

Warsztat - symulacje - analiza case studys.

Ile czasu?

2 dni (16 godz.)

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA

Dla kogo?

Każdy tego potrzebuje

W jakim celu?

intencją autorów programu jest zaproponowanie rzetelnego, kompetentnego programu zajęć, który gwarantuje pozyskanie, odświeżenie i/lub utrwalenie najważniejszych zagadnień związanych z komunikacją międzyludzką. Doświadczenie pokazuje, że brak tych umiejętności jest stałą przeszkodą na drodze do rozwoju kompetencji menedżerskich, handlowych, negocjacyjnych, itp.

W jaki sposób?

Poszczególne umiejętności nabywane są w ćwiczeniach indywidualnych i grupowych. Dodatkowymi pomocami są filmy i studia przypadków. Całe spotkanie prowadzone jest w lekkiej, przyjaznej atmosferze.

Ile czasu?

2 dni (16 godz.)

SUKCES BUDOWANY GŁOSEM

Dla kogo?

Ludzie biznesu oraz wszyscy, których udziałem jest występowanie przed audytorium, prowadzenie prezentacji, przekonywanie słuchaczy do swoich racji, pomysłów, oferowanych produktów: • Prezesi, dyrektorzy, menedżerowie • Osoby współpracujące z mediami • Osoby odpowiedzialne za kontakty z klientami oraz pozyskiwanie nowych klientów • Grupy zawodowe, dla których głos jest narzędziem pracy m.in.: prawnicy, politycy, nauczyciele, wykładowcy, trenerzy, dziennikarze

W jakim celu?

„Żeby Cię słyszano, rozumiano i chętnie słuchano” / W trakcie warsztatu: • Poznasz tajniki prawidłowej emisji głosu. • Odkryjesz magię głosu. • Zwrócisz uwagę na postawę ciała i gesty. • Usprawnisz aparat mowy. • Poznasz ćwiczenia, które pozwolą osiągnąć precyzję artykulacyjną i wyrazistość. • Poprawisz dykcję. • Poznasz, co wpływa na estetykę wypowiedzi i kulturę żywego słowa (akcent, intonacja, pauza, tempo wypowiedzi). • Dowiesz się czym jest magia słowa.

W jaki sposób?

Metoda warsztatowa, zajęcia prowadzone w sposób aktywny, angażujący uczestników.

Ile czasu?

2 dni (16 godzin)

SZTUKA PRZEMAWIANIA I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

Dla kogo?

Szkolenie adresowane dla wszystkich osób, które występują publicznie: • Osoby pełniące kluczowe funkcje w firmie – średnia i wyższa kadra zarządzająca • Osoby mające kontakt z mediami • Osoby odpowiedzialne za kontakty z klientami oraz pozyskiwanie nowych klientów • Pracownicy jednostek public relations • Prawnicy • Politycy • Nauczyciele, wykładowcy, trenerzy. ••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Obszary tematyczne: elementy autoprezentacji, przygotowanie konspektu wystąpienia, elementy mowy ciała, gospodarowania przestrzenią, praca głosem, prezentacja multimedialna.

W jakim celu?

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do: • Przygotowania prezentacji w sposób logiczny, interesujący i przejrzysty, • Występowania przed grupą bez tremy, w sposób zaplanowany, • Zachowania dobrego samopoczucia i pewności podczas całego wystąpienia, • Skutecznego dotarcia z treścią przekazu do słuchaczy, uzyskania dobrego kontaktu z grupą, • Panowania nad własnym ciałem w czasie prezentacji, • Umiejętnego poprawienia brzmienia swojego głosu, • Poznania podstawowych ćwiczeń usprawniających artykulację, • Doskonalenia wymowy i kultury wypowiedzi.

W jaki sposób?

Metoda warsztatowa, zajęcia prowadzone są w sposób aktywny, angażujący uczestników. Ćwiczenia grupowe i indywidualne połączone z analizą potrzeb uczestnika, warsztat rejestrowany kamerą. Krótkie wystąpienia nagrywane przed kamerą i odtwarzane wraz z bieżącym feedbackiem od trenera.

Ile czasu?

2 dni (16 godzin)