Umawianie spotkań drogą telefoniczną

Dla kogo?

Handlowcy, agenci

W jakim celu?

Warsztat opracowano z myślą o pracownikach, których zadaniem jest pozyskiwanie klientów drogą telefoniczną. Akcent położono na stymulowanie zainteresowania klientów oraz aranżowanie spotkań.

W jaki sposób?

Uczestnicy doskonalą umiejętności stosowania zabiegów perswazyjnych, a wszystkie ćwiczenia stanowią symulacje realnych kontaktów z klientami.

Ile czasu?

16 godz.

Telemarketing

Dla kogo?

Telemarketerzy

W jakim celu?

Wzrost efektywności rozmów telefonicznych. Akcent położony jest na techniki perswazji i zamykanie sprzedaży.

W jaki sposób?

symulacje rozmów - analiza case study's

Ile czasu?

16 godz.

Clienting

Dla kogo?

Handlowcy, pracownicy obsługi Klienta

W jakim celu?

Wdrożyć techniki budowania pozytywnych i trwałych relacji z Klientami.

W jaki sposób?

ćwiczenia grupowe i w parach - symulacje - case study - gry - kwestionariusze

Ile czasu?

16 godz.

Standard telefonicznej obsługi klienta

Dla kogo?

Obsługa klienta, pracownicy recepcji

W jakim celu?

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, którzy wymagają wdrożenia nowej, telefonicznej strategii obsługi klienta lub usystematyzowania dotychczas stosowanych zachowań werbalnych i wokalnych. Akcent położono na kształtowanie właściwych nawyków prowadzenia rozmowy i utrwalanie takich form zachowania, które są zgodne z przyjętym standardem.

W jaki sposób?

gry - symulacje - case study - kwestionariusze - zabawa - debata

Ile czasu?

16 godz.

Przekształcanie rozmowy informacyjnej w handlową

Dla kogo?

Pracoiwnicy obsługi, telemarketerzy

W jakim celu?

Warsztat dedykowany pracownikom, którzy prowadzą rozmowy przychodzące. Akcent położono na doskonalenie umiejętności płynnego przechodzenia od fazy informowania do fazy sprzedaży.

W jaki sposób?

Uczestnicy ćwiczą każdy z etapów tego typu rozmowy, uczą się kierować dynamiką rozmowy i zdobywać przychylność klientów.

Ile czasu?

16 godz.

Profesjonalna prezentacja

Dla kogo?

Pracownicy, którzy muszą wykazać się wysokimi kwalifikacjami w zakresie perswazyjnej prezentacji.

W jakim celu?

Nabycie umiejętności właściwego przygotowania prezentacji, opracowywania planu oddziaływania i skutecznej realizacji tych zamierzeń.

W jaki sposób?

ćwiczenia indywidualne - symulacje

Ile czasu?

16 godz.

Techniki sprzedaży

Dla kogo?

Handlowcy

W jakim celu?

Wzrost sprzedaży.

W jaki sposób?

Spotkanie jest prowadzone zgodnie z klasyczną formułą szkolenia sprzedażowego, tzn. takiego, które każdy pracownik działu handlowego powinien przejść oraz co jakiś czas odświeżać. W trakcie szkolenia są podejmowane takie zagadnienia z zakresu: pierwsze wrażenie, autoprezentacja, rozpoznawanie potrzeb, prezentacja oferty, odpieranie zarzutów, zamykanie sprzedaży.

Ile czasu?