Techniki perswazji w negocjacjach problemowych

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone dla doświadczonych pracowników, którzy korzystali z wielu szkoleń z zakresu negocjacji i potrzebują nowych inspiracji oraz przełamania rutyny.

W jakim celu?

Pozwala nabyć umiejętności stosowania właściwych dla negocjacji problemowych narzędzi oddziaływania: budowanie relacji i właściwej atmosfery rozmów, identyfikacja problemu, opracowywanie i krytyczna analiza alternatyw, skuteczne przekonywanie do rozwiązań.

W jaki sposób?

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów, podczas których uczestnicy pracują na niestandardowych grach problemowych, których przebieg jest szczegółowo i wieloaspektowo analizowany.

Ile czasu?

2 dni / 16 godz. dydaktycznych

Negocjacje. Od rywalizacji do kooperacji

Dla kogo?

Warsztat dla pracowników, którzy powinni otrzymać solidne podstawy z zakresu negocjacji.

W jakim celu?

Opanowanie najważniejszych pojęć z zakresu negocjacji. Umiejętność przygotowania rozmów negocjacyjnych, budowania relacji, prezentacji stanowiska, targowania się, przełamywania impasu i zamykania negocjacji.

W jaki sposób?

W trakcie szkolenia uczestnicy biorą udział w licznych grach negocjacyjnych, wykorzystują odpowiednie case study.

Ile czasu?

2 dni / 16 godz. dydaktycznych

Negocjacje sprzedażowe w praktyce

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane handlowcom, u których w wyniku analizy potrzeb szkoleniowych stwierdzono lukę w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących negocjacji.

W jakim celu?

Celem jest wzrost pewności i siły perswazyjnej pracowników oraz zwiększenie skuteczności prowadzonych rozmów z klientami, przekładające się na wyniki finansowe organizacji.

W jaki sposób?

Szkolenie prowadzone w małych grupach, w sposób pozwalający na to, aby każdy uczestnik mógł wziąć udział w rozgrywaniu szeregu gier pozycyjnych i problemowych, szlifując kompetencje w zakresie negocjacji sprzedażowych.

Ile czasu?

2 dni / 16 godz. dydaktycznych

Negocjacje z sieciami

Dla kogo?

Szkolenie w formie warsztatów, kierowanych do KAM-ów pracujących w branżach FMCG oraz DIY.

W jakim celu?

Celem jest wypracowanie oraz przećwiczenie konkretnych strategii negocjacyjnych z trudnymi/twardymi kupcami.

W jaki sposób?

Szkolenie ma formę warsztatu konsultingowego. Uczestnicy przygotowują się do realnych negocjacji. Symulują kolejne rozwiązania w ćwiczeniach przed kamerą. Trener pełni rolę doradcy.

Ile czasu?

2 dni / 16 godz. dydaktycznych

Negocjacje kupieckie

Dla kogo?

Warsztat dedykowany kupcom z branży FMCG i DIY oraz pracownikom departamentu zakupów.

W jakim celu?

Uczestnicy przygotowują indywidualne strategie oraz opracowują własne techniki realizacji celów negocjacyjnych na potrzeby realnych negocjacji z monopolistami.

W jaki sposób?

Warsztat ma formę konsultingową. Każdy uczestnik osobno opracowuje konkretną strategię rokowań i symuluje rozwiązania w ćwiczeniach z kamerą.

Ile czasu?

2 dni / 16 godz. dydaktycznych

Taktyki negocjacyjne

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane handlowcom i kupcom, którzy potrzebują intensywnego treningu w zakresie stosowania taktyk negocjacyjnych.

W jakim celu?

Pozwala kształtować nawyki automatycznego stosowania przemyślanych sposobów reagowania w rozmowach z profesjonalistami.

W jaki sposób?

Szkolenie ma formę warsztatową i stanowi swoistą "siłownię" dla negocjatorów. Niemal w całości składa się z ćwiczeń i gier negocjacyjnych.

Ile czasu?

2 dni / 16 godz. dydaktycznych

Negocjacyjna obrona ceny

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane handlowcom oferującym produkt/usługę postrzegany/ą przez klientów jako kosztowna.

W jakim celu?

Najważniejszym celem jest opanowanie solidnej argumentacji cenowej oraz nabycie umiejętności łatwego stosowania taktyk obrony ceny na różnych etapach negocjacji.

W jaki sposób?

Szkolenie ma formę warsztatową. Składa się z dużej ilości gier, analiz case study's, oraz ćwiczeń przed kamerą.

Ile czasu?

2 dni / 16 godz. dydaktycznych