Odbudowa potencjału zespołu w warunkach kryzysu

Dla kogo?

Pracownicy zespołów doświadczonych przez program redukcji etatów, niezależnie od branży. Zespoły przeżywające kryzys, obniżenie zaufania, problemy w relacjach przełożony-podwładny. Zespoły, których wydajność wyraźnie się obniżyła, pojawiła się apatia lub inercja. Zespoły, w których pojawiają się silne napięcia, agresja, ataki osobiste.

W jakim celu?

Odbudowanie siły zespołu w sytuacji kryzysu wywołanego zwolnieniami pracowniczymi oraz: emocjonalne oczyszczenie i obniżenie napięcia; radzenie sobie z „żałobą” po zwolnionych pracownikach; odbudowanie morale zespołu; wzbudzenie entuzjazmu i nastawienia na cele; odbudowa relacji przełożony – podwładni; odbudowanie wzajemnego zaufania; przywrócenie właściwych form komunikacji wewnętrznej; otwarcie nowego rozdziału w historii zespołu

W jaki sposób?

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Składa się z ćwiczeń indywidualnych i grupowych mających na celu rozładowanie nagromadzonych napięć i zmianę sposobów myślenia o sobie i sytuacji, w której znalazł się zespół.

Ile czasu?

16 godz./2 dni szkoleniowe

Pozafinansowe metody motywowania podwładnych

Dla kogo?

Szefowie, którzy potrzebują wsparcia, nowych pomysłów i inspiracji w zakresie motywowania podwładnych.

W jakim celu?

Opanowanie pozafinansowych technik wzbudzania entuzjazmu Pracowników, przełamywania ich rozczarowania, stymulowania wytrwałości.

W jaki sposób?

W trakcie szkolenia Uczestnicy mają szansę wymienić się doświadczeniami, przyjrzeć się swoim nawykom oddziaływania na Pracowników, analozować case study's, ćwiczyć zdobyte umiejętności w zadaniach indywidualnych i grupowych.

Ile czasu?

16 godz.

Przywództwo w warunkach zmiany

Dla kogo?

Szefowie, których zadaniem jest przeprowadzić zespół przez zmiany w firmie.

W jakim celu?

Wdrożenie technik wygaszania negatywnych emocji i formowania pozytywnych nastawień, właściwego informowania o zmianach i adekwatnego reagowania w sytuacjach trudnych.

W jaki sposób?

Każdy Uczestnik jest wprowadzony w sytuację zaskakującej zmiany i sam musi sobie z nią poradzić. Na tej podstawie opracowuje skuteczne schematy postępowania w naturalnych sytuacjach codziennej pracy.

Ile czasu?

16 godz.

Skuteczne przywództwo

Dla kogo?

Warsztat opracowano z myślą o menedżerach, którzy są zainteresowani doskonaleniem umiejętności przekonywania podwładnych do nowych kierunków działania lub zmiany aktywności.

W jakim celu?

Wdrożenie skutecznych technik budowania autorytetu i wpływania na podwładnych.

W jaki sposób?

debata - case study's - kwestionariusze – symulacje

Ile czasu?

16 godz./2 dni