Dlaczego negocjacje z dziećmi są trudne?

Autor: Paweł Fortuna

Dzieci w sposób nieświadomy i automatyczny stosują twardy styl negocjacji. Niestety niektórzy dziećmi pozostają na zawsze. Nawet ci, którzy uchodzą za spokojnych i opanowanych...

więcej

Partnerskie negocjacje: Jak przekształcić rywalizację w kooperację?

Autor: Paweł Fortuna

Spytaj kogoś co rozumie pod pojęciem „negocjować”. Szybko przekonasz się, że negocjacje najczęściej nie kojarzą się sposobem rozwiązywania konfliktu, lecz raczej ze zbiorem sprytnych sztuczek, które pozwalają innym odebrać jakieś dobro. Dobry negocjator to, zatem supermanipualant, wojownik wyszkolony w celnych pytaniach i błyskotliwych ripostach. Najlepszy uczeń Sun Tzu, który zapomniał, że podstawowa mądrość mistrza wyraża się z w stwierdzeniu „Wojna wygrana to wojna nie stoczona”.

więcej

Trudny dialog. Negocjacje pracodawców ze stroną społeczną.

Autor: Paweł Fortuna

 

Negocjacje pomiędzy pracodawcami a przedstawicielami załogi rzadko są przedmiotem szczegółowych analiz. Uwaga ekspertów jest skoncentrowana raczej na rozmowach handlowych, które wydają się mieć bardziej przejrzystą strukturę, są bardziej przewidywalne, a przez to umożliwiają aplikowanie sprawdzonych taktyk, czy też strategii. Negocjacje zbiorowe rządzą się swoimi prawami i możliwość przenoszenia rozwiązań, których skuteczność została potwierdzona na przykład w rokowaniach handlowych, jest dość ograniczona. Specyfika tego typu rozmów wynika z wielu czynników. Omówmy krótko choć kilka z nich. 

więcej

Negocjacyjna obrona ceny

Autor: Paweł Fortuna

 

Mogliśmy zaoszczędzić sześć pensów. Zaoszczędziliśmy pięć. Ale jakim kosztem?
[Samuel Beckett]

Jednym z najważniejszych elementów przygotowań do negocjacji jest ocena każdego z przeznaczonych do rokowań zagadnień na dwóch wymiarach:
- Motywacja do podtrzymania stanowiska w założonym na wstępie kształcie.
- Zdolności do czynienia tego.

 

więcej