Coaching menedżera

Kładziemy duży nacisk na diagnozę konkretnych potrzeb. Dostosowujemy indywidualny trening do potrzeb uczestnika coachingu. Kształcimy kompetencje miękkie i twarde. Uwzględniamy konkretną kulturę organizacyjną i dostosowujemy plan szkolenia tak, by nabywane kompetencje były dostosowane do warunków, w których menedżer działa.

Sesje odbywają się podczas wykonywania codziennych obowiązków, dzięki czemu możliwa jest natychmiastowa korekta określonych typów zachowań i ćwiczenie konkretnych rozwiązań w pracy z podwładnymi.

Stawiamy na dużą samodzielność kierowników, dzięki czemu po zakończeniu szkolenia jesteśmy pewni, że będą radzić sobie skutecznie w testowaniu nowych rozwiązań. Po sesjach coachinowych pozostajemy w kontakcie z uczestnikami.

Coaching trenera

Kompetencje osobiste
Pomagamy trenerowi odkryć własne mocne i słabe strony. Wskazujemy, które kompetencje powinien rozwijać, a jakich nauczyć się od podstaw. Wychodzimy z założenia, że każdy trener ma własny styl i dlatego bazujemy na jego najlepszych cechach.

Kompetencje zawodowe
Oprócz nabywania konkretnych kompetencji niezbędnych w prowadzeniu szkoleń dla małych i dużych grup (projektowanie programów treningów, budowanie kontaktu z grupą, korzystanie z różnych technik prowadzenia spotkań, itp.) dodatkowo staramy się zwrócić uwagę na trudności, które mogą wynikać ze słabych stron coachowanego trenera. Wspólnie poszukujemy sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, analizując szczegółowo konkretne przykłady trudności występujących w praktyce danego trenera.

Praktyka szkoleniowa
Analizowane są konkretne przykłady zachowań uczestników szkoleń wraz z możliwymi reakcjami prowadzącego. Możliwe jest współuczestniczenie w sesji szkoleniowej prowadzonej przez trenera, aby osoba coachowana na bieżąco mogła uzyskiwać informacje zwrotne.

Coaching negocjatora

Prenegocjacje

Wspólnie przygotowujemy rozmowy negocjacyjne. Koncentrujemy się na analizie obu stron, przygotowujemy stanowisku negocjacyjnemu odpowiednią dokumentację. Analizujemy portret psychologiczny negocjatorów drugiej strony, staramy się uchwycić istotę problemu/konfliktu, znaleźć alternatywne rozwiązania i przygotować się do stawienia czoła najtrudniejszym sesjom negocjacyjnym.

Negocjacje właściwe

Wspólnie jedziemy na negocjacje i analizujemy: aktualny styl prowadzenia rozmów, wprowadzamy niezbędne korekty, uczymy się on-line.

Postnegocjacje

Analizujemy przebieg rokowań z punktu widzenia zamierzonych celów. Wyciągamy wnioski, wzmacniamy mocne strony, redukujemy słabości.

Coaching handlowca

Sesje coachingowe handlowców dotyczą doskonalenia umiejętności na każdym etapie procesu sprzedaży:

(1) Poszukiwanie klientów - właściwe korzystanie z dostępnych baz, selekcja informacji.

(2) Docieranie do klienta - umawianie spotkania.

(3) Diagnoza - profesjonalny wywiad, strategia zadawania pytań, budowanie relacji.

(4) Przygotowywanie rozwiązań - korzystanie z twardych i miękkich elementów oferty handlowej, dobór właściwych argumentów perswazyjnych.

(5) Prezentacja rozwiązań - realizacja perswazyjnego schematu prezentacji handlowej (perswazja retoryczna, perswazja narracyjna).

(6) Odpieranie zarzutów (cenowych) - radzenie sobie z obiekcjami, w tym z zarzutami i taktykami cenowymi.

(7) Zamykanie sprzedaży - "dobijanie targu".

(8) Obsługa posprzedażna - clienting, podtrzymywani więzi, wywiązywanie się z zobowiązań.

Coaching telemarketera

Proponujemy sesje coachingowe dla pracowników telemarketingu w następujących obszarach:

(1) Sprzedawcy usług:
      I.  Rozmowy przychodzące (np. przekształcanie rozmowy informacyjnej w handlową)
      II. Rozmowy wychodzące (np. aktywizacja sprzedaży)

(2) Telefoniczna obsługa klienta (np. programy lojalnościowe)

(3) Umawianie spotkań handlowych (w szczególności radzenie sobie z oporem asystentek)

(4) Windykacja należności (asertywne rozmowy z dłużnikami)

Coaching pracownika biura obsługi klienta

W czasie sesji coachingowych analizowane i doskonalone są następujące kompetencje pracowników biur obsługi klienta:

(1) Pierwsze i ostatnie wrażenie - aparycja, wyraz mimiczny, postawa ciała, gestykulacja, dotyk, zapach, głos, etc.

(2) Nawiązanie kontaktu - jak rozpoczynać rozmowy z klientami

(3) Rozpoznanie potrzeb klienta - właściwy wywiad, strategia zadawania pytań, klaryfikacja i parafraza

(4) Argumentacja - rekomendacja rozwiązań, właściwe umiejscowienie ich w kontekście alternatyw

(5) Kierowanie decyzją klienta - radzenie sobie z obiekcjami klientów

(6) Zamykanie sprzedaży