Negocjacyjna obrona ceny

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane handlowcom oferującym produkt/usługę postrzegany/ą przez klientów jako kosztowna.

W jakim celu?

Najważniejszym celem jest opanowanie solidnej argumentacji cenowej oraz nabycie umiejętności łatwego stosowania taktyk obrony ceny na różnych etapach negocjacji.

W jaki sposób?

Szkolenie ma formę warsztatową. Składa się z dużej ilości gier, analiz case study's, oraz ćwiczeń przed kamerą.

Ile czasu?

2 dni / 16 godz. dydaktycznych

Skuteczne przywództwo

Dla kogo?

Warsztat opracowano z myślą o menedżerach, którzy są zainteresowani doskonaleniem umiejętności przekonywania podwładnych do nowych kierunków działania lub zmiany aktywności.

W jakim celu?

Wdrożenie skutecznych technik budowania autorytetu i wpływania na podwładnych.

W jaki sposób?

debata - case study's - kwestionariusze – symulacje

Ile czasu?

16 godz./2 dni

Techniki sprzedaży

Dla kogo?

Handlowcy

W jakim celu?

Wzrost sprzedaży.

W jaki sposób?

Spotkanie jest prowadzone zgodnie z klasyczną formułą szkolenia sprzedażowego, tzn. takiego, które każdy pracownik działu handlowego powinien przejść oraz co jakiś czas odświeżać. W trakcie szkolenia są podejmowane takie zagadnienia z zakresu: pierwsze wrażenie, autoprezentacja, rozpoznawanie potrzeb, prezentacja oferty, odpieranie zarzutów, zamykanie sprzedaży.

Ile czasu?

SZTUKA PRZEMAWIANIA I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

Dla kogo?

Szkolenie adresowane dla wszystkich osób, które występują publicznie: • Osoby pełniące kluczowe funkcje w firmie – średnia i wyższa kadra zarządzająca • Osoby mające kontakt z mediami • Osoby odpowiedzialne za kontakty z klientami oraz pozyskiwanie nowych klientów • Pracownicy jednostek public relations • Prawnicy • Politycy • Nauczyciele, wykładowcy, trenerzy. ••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Obszary tematyczne: elementy autoprezentacji, przygotowanie konspektu wystąpienia, elementy mowy ciała, gospodarowania przestrzenią, praca głosem, prezentacja multimedialna.

W jakim celu?

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do: • Przygotowania prezentacji w sposób logiczny, interesujący i przejrzysty, • Występowania przed grupą bez tremy, w sposób zaplanowany, • Zachowania dobrego samopoczucia i pewności podczas całego wystąpienia, • Skutecznego dotarcia z treścią przekazu do słuchaczy, uzyskania dobrego kontaktu z grupą, • Panowania nad własnym ciałem w czasie prezentacji, • Umiejętnego poprawienia brzmienia swojego głosu, • Poznania podstawowych ćwiczeń usprawniających artykulację, • Doskonalenia wymowy i kultury wypowiedzi.

W jaki sposób?

Metoda warsztatowa, zajęcia prowadzone są w sposób aktywny, angażujący uczestników. Ćwiczenia grupowe i indywidualne połączone z analizą potrzeb uczestnika, warsztat rejestrowany kamerą. Krótkie wystąpienia nagrywane przed kamerą i odtwarzane wraz z bieżącym feedbackiem od trenera.

Ile czasu?

2 dni (16 godzin)

Żonglowanie w biznesie

Dla kogo?

Dla wszystkich, którzy chcą się szybko nauczyć czego niezwykłego, doświadczyć nowej pasji i możliwości przekraczania własnych granic.

W jakim celu?

Mówiąc najkrócej celem jest relaks, wspaniała zabawa i zrozumienie znaczenia zmiany w życiu.

W jaki sposób?

Tyle zabaw ile rekwizytów i pomysłów Uczestników. Doświadczenie pokazuje, że wiadomo od jakiego ćwiczenia zaczynamy, ale nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć co będziemy robili pod koniec. Ta tajemnica jest bardzo pociągająca.

Ile czasu?

8 lub 16 godz.